UWAGA! Zmiana adresu strony Krajowego Związku Lokatorów i Spółdzielców -> zapraszamy na www.kzlis.konin.lm.pl

Przejdź na forum polskich spółdzielców